Ловци на магическа сила в древно Перу

Всичко говори за това, че в Естакерия индианците наска са изразявали своята привързаност към култа към звездите, към календара. Боговете, истинските божества на насканите обаче никога не можем да видим по стените на храмовете им, а само по стените на техните съдове. Керамиката на тези индианци обикновено ни представя своеобразни наскански сфинксове, различни полуживотински, получовешки демони.

Често пъти се вижда и образ, очевидно на главното божество на тези дравни перуанци – коткоподобен звяр, но той се различава от прочутия ягуар на чавинските индианци.

Върху тези съдове забелязваме често и хиляди, хиляди човешки глави. Много от насканските съдове имат дори формата на такива отсечени човешки глави. Изработените във вид на глави глинени съдове и показаните върху керамиката отсечени глави говорят, също както онези крепости в долината Акари, за насилственото завземане на тази област, за войнствената натура на тези древни южноперуанци.

Твърде малко ни е известно за военното дело на чавинските индианци. Ние познаваме само изображението на техните воини от Керо Сечин. И за военното изкуство на индианците от Паракас също не знаем твърде много. Но все пак в „Града на мъртвите” са запазени оръжията им – боздуганообразни макани.

Гробовете от Паракас ни говорят също за уважението, на което са се радвали надарени военоначалници. Хората от Наска пък подчертават своето предпочитание към бой и въоръжение по несравнимо по-изразителен начин: а именно с тази своя най-обичайна украса върху керамиката – главата на пленнения човек.

Изненадани от този огромен брой отсечени глави, изследователите дълго време се питали чии в същност глави и главно защо са били отсечени. В историята на предколумбовите индианци, по-специално в Мексико и Средна Америка, е бил разпространен обичаят на човешките жертоприношения .

В такъв случай и при насканите ли са били обезглавявани хора при някакви жертвени обреди? Не, очевидно не. Тези изобразени от и върху керамика човешки глави, са били наистина отсичаните на победените при военни походи.

Опитни ловци на черепи са носили своите препарирани по спецален начин военни трофеи, както може да се види по изображенията, постоянно със себе си, прикачени към колана или закрепени под мишницата или пък завързани към бедрото.

Главите на пленените неприятели, които победоносните наскански военни мъкнели навсякъде със себе си, сигурно е трябвало да подчертаят военната способност на всеки от тях. Без съмнение са им приписвали и магическо значение.

Може би насканите са мислели, че заедно с главата във воина преминава и „магическата сила” на победения неприятел, един вид „мана” – както го наричат полинезийците – или изобщо душата на човека, имаща според представите на много индиански групировки своето седалище именно в главата. 99 % от показаните върху керамиката глави са глави на мъже.

Значи глави на бойци, на неприятели на наска, попаднали в плен. Също така и военните трофеи, които са запазени са изключително само на мъже. Тук при наска изследователите са намерили, както вече казахме, освен свидетелствата върху керамиката, освен изображенията на тези глави върху съдовете, още и самите глави.

И то, разбира се, в гробовете на насканите, тъй като тези отсечени глави според насканите са имали магическа сила и често пъти са съпровождали смелите ловци и по пътя им в смъртта.

Be Sociable, Share!
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company
QR Code Business Card