Долината на река Акари

Напоителните съоръжения на древните наскани свидетелсват за това, каква първостепенна роля е играла водата в живота им. Борбата за вода, за правото да се черпи вода от реките, за достъпа към чужди реки и други речни долини – това може би е бил главния мотив за войните на насканите, за военните набези на „империята на на наска”, която може би се е образувала в течение на развитието на това общество.

Един от най-добрите познавачи на културата наска, директорът на перуанския народен музей д-р Лумбрерас, обръща във връзка с това внимание на обстоятелството как насканското общество постепенно загубвало своя верски характер и все повече се милитаризирало.

И действително през по-късните периоди от историята на насканите срещаме следите на тези индианци върху все по-обширни области, отколкото през най-старо време, когато животът в обществото им е бил съсредоточаван предимно в същинската долина Наска и в долината Ика.

Археологически находки например говорят, че бойците на наска са държали подвластна по онова време независимата преди това по-голяма част от Южно Перу – долината на река Акари. В тази долина са били открити и следите на укрепени наскански градове.

Така например американския археолог Роув се е натъкнал на останките от градски комплекс с дължина 1000 метра и ширина 500 метра, ограден от каменни стени в периферията на днешния едноименен град Акари.

В по-горните части на долината Акари са били намерени останки от други подобни укрепления, преди всичко Чокавенто и малко по-малките Амато и Уарато. Главният изследовател и откривател на повечето от тези крепости и градове в долината Акари – професор Роув, приписва тяхното изграждане на завоеватели от наска, или както бихме казали днес – на инвазия.

Той отъждествява като завоеватели бойците на възникващата общонасканка държава, разширяваща тук своите граници чрез военни интервенции. Тези едва неотдавна открити останки от наскански градове са именно поради това толкова ценни, тъй като дълго време не са били известни изобщо никакви селища на тези индианци.

Първият наскански град в същност е открит от първата археологическа самолетна експедиция, която някога е работила в Перу – експедицията Шипис – Джонсън, през 1931 г. Тази първа експедиция трябва да бъде спомената и поради това, че немалко от най-древното минало на Перу, а именно многобройните загадки на страната наска, са били открити отгоре, от въздуха.

Be Sociable, Share!
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company
QR Code Business Card