Индианците Наска

След Паракас на сцената на древноперуанската история – за пръв път около средата на второто столетие пр.н.е. са се появили индианците наска. За разлика от хората от Паракас, насканите не са населявали непосредствено брега на морето.

Главните им поселения са се простирали през няколко южноперуански долини (от долината Каниете на север до долината Акори на юг, като главните средища в живота на тази култура са били долината на Ика, Писко и собствената им родини – долината Наска).

Тези селища са били разположени на 60 до 80 км от брега на Тихия океан. Страната на насканите е била разположена и още по на юг от полуострова на мумиите.

Много по-късно тази област ще бъде населена от войнствения народ на чинча (чанга), с който после мощната империя на инките ще води упорита борба.

Чинча пък ще доживеят идването на испанците. И един от князете на народа чинча ще бъде дори свидетел при пленяването на Атауалпа – последният инка, в Кахамарка.

Но това ще се случи в Южно Перу едва в бъдеще. Древното минало, в което ние се движим сега, принадлежи на насканите. По-рано са правени опити, насканите да се отъждествят с чинча, да се припишат на чинча езикът и културата, градовете и крепостите на насканите.

По-новите изследвания обаче показаха, че между времето на насканите и времето на чинча има разлика най-малко то 500 години. Това е само с оглед на времето.

Но как е изглеждало по отношение на културата и организацията на империята? За съществуването на национална държава на насканите в същнст до днес нямаме никакви преки доказателства.

Възможно е първоначално върху земята на насканите да са съществували едни до други отделни наскански княжества, които (както например микстеките в Мексико) отначало са били свързани само чрез общ език, само (както днес бихме казали) чрез съпринадлежност към един и същ народ и вероятно и чрез общи вярвания.

Be Sociable, Share!
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company
QR Code Business Card