Archive for November, 2009

Каньона Чако

Когато започнахме миграцията си, дойдохме на този свят от долната земя Създадохме за хората места, където да живеят, и им поставихме опознавателни знаци, за да ги открият. Миграциите започнаха след период от векове. Винаги търсим мястото, което е център на нашия свят. В тази земя на крайности безмилостното Слънце покачва температурите до 43°С, жигосвайки Земята и укротявайки всичко живо. Шест месеца по-късно ледени ветрове понижават температурите до под -17°С.

Какво ни разказват мотивите от шевиците на Паракас

Професионалното майсторство, с което са изработени тези шевици, свидетелствува за това, че в Паракас действително са съществували истински майсторски работилници. Освен това почти всички плащеници са напълно нови, никога носени. Предполага се, че върху такава плащеница се е работило около 1000 дни, т.е. три години! Знатните от Паракас явно са си поръчвали своето погребално облекло по-рано, преди смъртта.

Тъкачните произведения на Паракас

Някои от древноперуанските култури са оставили след себе си една или друга съствна част от материалната си култура в особено внушителни размери. Така например насканите са оставили на идните поколения своята керамика, инките – архитектура, а индианците от Паракас – своите прекрасни тъкани. Тези тъкани произхождат без изключение от онзи по-ранен период на паракаската култура, периода означаван като Некрополис.

Градът на мъртвите в перуанската пустиня

Недалеч от каверните – бутилкообразните паракски гробове – Хулио Цезар Тейо намерил по-късно (през 1927 г.) – и то отново под големи наноси от пясък – на „Полуострова на мумиите” и друго поле с гробове – истински подземен град на мъртвите, образуван от големи и още по-големи погребални камери и зали, както и дълги коридори и вътрешни дворове.

Полуострова на мумиите

Чавинската култура изчезва от историята на Перу около 300 г.пр.н.е и то също тъй неочаквано, тъй ненадейно, както се е появила. За продължителен период от време срещаме в Перу само местни култури, влиянието на които се ограничава върху по-малки, понякога дори твърде малки области. Първата подобна култура, която непосредствено е последвала чавин, е израснала по южното крайбрежие на Перу.

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company
QR Code Business Card