Каса Ринконада

Всяка характеристика на голямата кива Каса Ринконада е свързана с небето. Южната порта е ориентирана по обедното Слънце, а северната – спрямо Полярната звезда. Големите покривни подпори са разположени север-юг и изток-запад. Сградата е била покрита с масивен покрив от дървени греди и пръст. В тъмната вътрешност на кивата движението на Слънцето не се виждало директно, но симетричният дизайн на кивата спрямо Слънцето и звездите трябва да е бил познат на хората, участващи в церемониите.

Докато равнението е ориентирано по невидимото Слънце отгоре, ограждащите изолиращи стени създават мрак, свързващ със Земята. Структурата въплъщава връзка с движението на небето и Земята. Хората в кивата трябва да са я имали предвид.

Разположението на портите в повечето кива на Чако е на север- към нощното небе. Север е там, където липсва Слънце, където падат сенките, където звездите обикалят около Полярната звезда. Очевидно жителите на Чако са почитали Слънцето чрез архитектурата си.

Но “Проект Слънцестоене” открива равнение по Слънцето само при четири от големите сгради. Ана и Фил за изправени пред загадка. С такова прилежно планиране и свидетелства изглежда нереално останалите сгради да нямат място в схемата.

Луната в Чако е ясна и ярка. Също както Слънцето, разположението й може да се наблюдава през годините. Тези хора са били също толкова наясно с нощното небе, както и с цикъла на Слънцето.

Ако подравните сграда спрямо някакъв аспект на Слънцето и имате познания върху лунарния цикъл, защо да не я ориентирате спрямо някой аспект на Луната? Но Луната е по-загадъчна. Хопи я наричат “Бездомен глупчо, който бяга наоколо.”

Днес малко хора са наясно с дългия и сложен цикъл на Луната. Съществуват ежемесечни промени на облика й. Също като Слънцето, позициите на изгрева и залеза на Луната непрестанно се променят върху хоризонта от север на юг.

Само внимателни наблюдатели, проследяващи Луната много години, биха преживели пълния й цикъл. Пълната Луна в средата на зимата изгрява и залязва най-северно през годината. Но ако проследите същото пълнолуние от средата на зимата 9 1/4 години, тя ще изгрява и залязва все по на север.

После през следващите 9 1/4 години ще се движи на юг, за да завърши 18 1/2 годишен цикъл. Най-далечните точки от цикъла се наричат минимален и максимален екстремум. Поколения са нужни за проследяване и отбелязване на този дълъг цикъл.

Тази информация би имала малка практическа стойност за жителите на Чако. Помислих, че би било изключително малко вероятно да открием, че жителите на Чако са равнявали сградите си спрямо дългия лунарен цикъл.

И ако бяхме открили това, това би била единствената известна култура в света, равняваща сградите си спрямо лунарния цикъл. Във Фахада Бю открихме доказателства, че те са имали това познание. Тук, проследявайки лунната сянка върху спиралата, където е отбелязано Слънцето, можем да наблюдаваме дългия й цикъл.

Луната достига минималния си екстремум веднъж на 18 1/2 години. Тогава сянката й пада в центъра на спиралата, точно където слънчевата кама пронизва спиралата при слънцестоене.

9 1/4 години по-късно, когато Луната достигне максималния си екстремум, сянката й пада върху външния ръб на спиралата, точно където попада слънчевата кама при зимното слънцестоене.

Година след година сянката, хвърляна върху спиралата от зимната пълна Луна, пресича девет и половината навивки на спиралата, докато Луната се придвижва от минимален към максимален екстремум в продължение на 9 1/4 години.

Съответствието между броя на навивките и годините от цикъла е интригуващо. Луната в максимален екстремум хвърля сянка върху външния край. В минимален екстремум тя хвърля сянка в центъра на спиралата.

Проектът открива, че седем сгради са равнени според изгрева и залеза на Луната в максимален и минимален екстремум. Същите позиции на Луната са отбелязани на спиралата. Схемите на равнение варират при отделните сгради.

Всяка сграда осигурява наблюдение на определен етап от Лунното представление. Жителите на Чако виждали Луната в екстремум да изгрява или залязва перпендикулярно на площада. Или пък- виждали са Луната да изгрява и залязва по линията на дългата задна стена на сградата.

Be Sociable, Share!
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company
QR Code Business Card