Тъкачните произведения на Паракас

ParakasНякои от древноперуанските култури са оставили след себе си една или друга съствна част от материалната си култура в особено внушителни размери. Така например насканите са оставили на идните поколения своята керамика, инките – архитектура, а индианците от Паракас – своите прекрасни тъкани. Тези тъкани произхождат без изключение от онзи по-ранен период на паракаската култура, периода означаван като Некрополис.

В „Града на мъртвите” не са намерени само мумифицираните тела на знатни покойници, а преди всичко и великолепните им одеяния. Тези дрехи са така богато, така съвършено изработени, така красиво бродирани, че тяхното великолепие и качество и до днес будят удивление у всеки специалист.

И още нещо, платовете и плащениците от Паракас са считани днес сред познавачите като най-добрите тъкачни произведения на дрвените култури от цял свят въобще. За жителите на Паракас сякаш с пълна степен важи поговорката: „Дрехите правят човека”. И мъртвия човек.

Преди да хвърлим поглед върху древноперуанската мода от Паракас, нека разгледаме по-внимателно погребалните вързопи на мумиите от некропола. Те имат конусообразна форма. В основата си са с размер от 150 и повече сантиметри.

Височината на такъв вързоп е винаги малко повече от 1 метър. В подобни вързопи много индиански култури в древно Перу са погребвали своите покойници. Понякога такъв вързоп се състои само от кожен чувал или от плетена мрежа от растителни влакна, обаче тук в Паракас най-външната обвивка винаги се състои от дълга лента от памучен плат.

След развиване на най-външната обвивка се показват най-първите плащеници, които винаги представляват най-блестящите скъпоценности от дрешника на покойния. Следващият вързоп обикновено се състои от памучен чувал, отгоре здраво завързан.

След отстраняване на този слой срещаме друг, където най-често се намира един вид мъжка пола и „ункус” – това е риза, подобна на дрехите на древните перуанци. Следват още една или две ленти, здраво увити около тялото на покойника. И едва тогава идва – клекнала в някакъв панер, изплетен от върбови пръчки, 2500 години старата мумия.

Мъртвият седи в погребалния панер свит с прибрани до брадата колене. Крайниците му са привързани с върви към тялото, понякога и пръстите на двете ръце на покойника са здраво вързани. И така археолозите са намерили в паракаските вързопи не само голите мумии, но и облеклото на тези индианци.

Платовете са тъкани от вълна или памук. Вълнените патове са преживели несравнимо по-добре тези повече от 2000 години, делящи от времето, когато са излезли от ръцете на тъкачите. За щастие плащениците и всички съставни главни части от облеклото на паракасчани обикновено са били вълнени.

Отделните запазени в гробовете на мъртвите части на облеклото са най-често съвсем нови, неносени. Това свидетелства, че те са служили само като облекло на мъртвия. Във вързопа никога не са били поставяни само отделни части от облеклото, а винаги цял комплект, обикновено украсен с еднакъв орнамент.

От облеклото най-голямо внимание привлича плащеницата (плаща) и то с пълно право. Защото в цяла древна Америка не е съществувало друго облекло или част от облекло, което би могло да надмине тези плащеници по разкош, по неимоверно богатство на украсата им.

Плащениците обикновено са ушити от един къс вълнен плат, имащ обикновено размерите от 2 ½ на 1 ¼ м. Най-голямо учудване предизвиква именно украсата им.

Дословно са покрити с твърде разнообразни шевици, изработени с такъв финес, че на пръв поглед ни се струва, че орнаментите са рисувани или апликирани, а не бродирани.

Шевиците покриват почти цялата плащеница, понякога разположени в редици орнаменти, друг път с широки ленти. Бродерията използва редица цветове. Установени са 22 цвята, и което звучи почти невероятно те са в 190 оттенъка. Тези цветове паракаските индианци са получавали от най-различни естествени материали.

Милослав Стингъл

Be Sociable, Share!
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company
QR Code Business Card