Преоткриване на древната цивилизация

Империята на маите се състояла от градове – държави, групирани около величествени ритуални центрове. Такива са Копан в Хондурас, Тикал в Гватемала и Паленке в Мексико. Те били управлявани от семейни династии царе – жреци. Безспорно най-поразително у маите били невероятните им астрономически познания. Това става ясно от три съхранени до наши дни, оригинални книги с илюстрации, наречени „кодекси”.

Наречени са на градовете, в които се съхраняват сега – Мадридски, Дрезденски и Парижки. Първите два са посветени на астрономията и прорицанието, третият на ритуалите, боговете и астрологията.

Съвременните специалисти признават, че маите са имали удивителни познания за Луната и Венера, които били натрупани след дългогодишни наблюдения.

За наблюденията си те използвали обсерватории като тази в Чичен-Ица, наречена „Раковина”, в чиято кула били направени отверстия, през които били извършвани наблюдения на Слънцето по време на равноденствие.

Ето два примера свидетелстващи за поразителната точност на изчисленията, направени от древните астрономи на маите. Според тях продължителността на 149 лунни цикъла е 4400 дни.

Съвременните астрономи определят тази продължителност на 4400,0575 дни. В Дрезденския кодекс периодът на завъртане на Венера около Слънцето е определен на 584 дни, а с помоща на съвременните уреди този период е определен на 583,92 дни.

В основата на религията и науката на маите лежал невероятно сложният календар, в който за датировка се използвали три отделни скали. Първата система изобразявала всяка дата като сбор на дните, отчетени спрямо нулева точка, съответстваща на 12 август 3114 г.пр. Хр.

Според маите тази дата, предхождаща възникването на цивилизацията на маите, указва началото на съвременната епоха. Втората система използва Слънчевия календар, съставен от 365 дни, групирани в 18 месеца по 20 дни и 5 добавъчни дни.

Третата система е Свещеният календар „ Тцолкин”, състоящ се от 260 дни, и представлява пълна загадка. За леточислението си маите използвали 365-дневния Слънчев календар, който коригирали съвсем точно, както ние коригираме съвременния календар – с помоща на високосните години.

Според маите слънчевата година имала продължителност 365,2420 дни, а съвременните астрономи изчисляват тази продължителност на 365,2422 дни. Учените смятат, че за да се направи толкова точен календар, трябва да се наблюдава и записва движението на планетите в продължение на около 10 000 години!

Маите достигнали недостижими висини в абстрактното математическо мислене. Използвали двадесетична бройна система, въвели знака „нула” много столетия преди Европа, използвали позиционна система за записване на цифрите, за което се досетили хиляда години преди това да бъде направено в Индия, а след това и в Европа.

При тези знания те оперирали с безкрайно големи величини. Интересно е, че в един техен текст е записана началната дата на появяване на човешкия род – 5041738 г.пр.Хр.

Be Sociable, Share!
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company
QR Code Business Card