Правило на Дитмар

Този закон бил открит в 1884 г. от В. Дитмар, поради което понякога се нарича “Правило на Дитмар”. Проанализирайки 77 проби от морска вода, събрани по време на околосветкото плаване на “Челенджър”, Дитмар стигнал до извода, че, независимо от изменчивостта на общото съдержание на соли в различни точки на океана, съотношението между основните компоненти остава неизменно.

Такова постоянство позволява да се определи солеността на морската вода като се измери само една от основните съставки на разтвора, а останалите се пресмятат.

Прясната вода се явява също такъв природен разтвор (какъвто е и морската), поради което правилото на Дитмар трябва да се прилага и за йонния състав във формиращите се води на големите езера.

Например: при изучаването на Байкал се използват такива изчисления и техните резултати много облегчават труда на хидрохимиците и спомагат за по-бързо получаване на резултите от изследванията на водата в езерото.

Be Sociable, Share!
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company
QR Code Business Card