Античното пристанище Каларис в Корсика

Според Херодот първата колония, основана от фокените в Корсика, била Алалия, станала по-късна Алерия. За Диодор Сицилийски, напротив, първото фокенско селище на Острова на красотата, основано към 570 г.пр.н.е, носило името Каларис (или Каралис или Каралес). Кой от тях има право? Истински репортер, в точния смисъл на думата, Херодот положително изглежда много по-достоен за вярване, отколкото Диодор, който е прост компилатор, често лишен от критичен подход.

В същност възможно е в Корсика да са основани две фокенски колонии към същата дата и че първата, Каларис, бързо била засенчена от славата на нейната съперница, великолепната Алалия. Като приемем тази възможност, възниква въпросът: къде се е намирала античната фокенска Каларис?

Днес се предполага, че местонахождението и приблизително съвпада с това на сегашната Галерия, на около осем левги южно от Калви. Галерия също е възникнала твърде отдавна. Това е известно, но се смяташе, че произходът и е римски. Не е ли вероятно и тук също римляните само да са поели наследството от своите предшественици фокени?

Без съмнение това е възможно, тъй като крайбрежието на Галерия изобилства от отломки от керамика и антични грънчарски изделия. Но тези останки – характерни отломки от производството на Аретиим (Айрецо), в по-голямата си част очевидно са римски, защото са от много по-късна дата – 1 в.пр.н.е.

За да се разпръснат съмненията, би трябвало внимателно да се изследва морското дъно срещу Галерия и да се открият, ако това е възможно, следи от антични пристанищни съоръжения, дори потънали кораби и техните товари. Така може би ще се получи отговор на въпроса, който не е престанал да противопоставя учените още много отдавна: дали Галерия е античната Каларис?

Be Sociable, Share!
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company
QR Code Business Card