Раждането на Диата, божествената девойка

Едно време нямало все още нищо, защото всичко било потънало в огромната паст на морската змия, която живеела неподвижно сред водите на океана. Не съществувал нито един народ, който да пее възхвала на боговете, нямало дори и богове. Нямало реки, гори, брегове. Черните облаци се сливали с белите и пространството било празно. Имало само светлина и тя идвала от две планини: едната била цялата златна, а другата от скъпоценни камъни. Но и те били под водата.

Един ден морската змия се раздвижила и ужасно вълнение нарушило равновесието на нищото. Двете планини се сблъскали и огромна светкавица блеснала над морето. Тя приличала на светлинен взрив, от който тутакси се образували небесният свод, разноцветните облаци, слънцето, звездите, луната.

В това искрене се появила еднорогата птица Махатала, богът-създател, родена от сблъскването на планините. Тя веднага литнала в простора, но разбрала, че е сама. И като разперила десетте блестящи пръста на своите лапи-ръце, тя ги простряла над пустите води. От тях се отронили няколко искрящи капки, които потънали във водата, а после от там изплувала една божествена девойка — Диата.

От ушите й висели перлени накити, които божественият вятър на онзи, който я създал, нежно поклатил. Богинята ги свалила и с жест, изпълнен с невинност, ги подхвърлила нагоре. От тях се появили земята, планините, реките, потоците. Но Махатала-създателят, дошъл от морето, отново вдигнал своите блестящи пръсти и от тях заструила силна светлина, която прорязала небето и слязла ниско над океана.

Диата се приближила до този мост, обсипан със светлина, и погледнала към сиянието на далечния Махатала. В този момент от устата на бога се отронила думата и той промълвил: — Ела, ела, дъще-невесто.

Диата се изкачила по блестящия мост и тръгнала към Махатала. Когато стигнала до него, богът-птица я хванал за ръка и съпроводил до оцветените слънчеви облаци. И там, съединявайки телата си, родени от морето, те създали прародителите на хората.

Легенда от остров Борнео

Be Sociable, Share!
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company
QR Code Business Card