Римското съкровище в Гарона

При изваждане на пясък от леглото на река Гарона тралщикът „Ирис” на 3 ноември 1965 г. случайно изкарал едно съкровище от антични монети. Проф. Робер Етиен от катедрата по римска история при университета в Бордо, осведомен за откритието от местен нумизмат, не обърнал особено внимание на това. Но няколко дни по-късно, на 15 ноември, му били представени 5 сестерции, датиращи от епохата на Траян, Хадриан и Антоний Пий.

Заинтригуван, той направил съпоставяне на информацията, дадена от нумизмата, с монетите. Професорът се заинтересувал от произхода им и научил, че били на един работник от предприятието „Диац”, специализирано в изваждането на чакъл и пясък от Гарона.

Той отишъл в седалището на предприятието, където научил от директора, че работниците на различни дати събрали от пясъка, извличан от дъното на голямата река, значителен брой монети. Една част от тях, 108 монети, му били предадени и професорът ги изпратил до Кабинета на медалите в Париж, но останалите били пръснати сред работниците.

Професорът направил всичко възможно, за да прибере монетите, преди да са попаднали в ръцете на недобросъвестни колекционери. Така собственика на „Ирис” му предал 53 монети на 16 ноември, а жената на един работник му донесла 21 екземпляра. Благодарение на доброволното сътрудничество той открил сред 45 кубически метра чакъл, изкарани на кея, още 120 монети.

Постепенно успял да събере общо 573 екземпляра. На 22 ноември проф. Робер Етиен бил приет от Жак Шабан Делмас, кмета на Бордо, който му отпуснал сумата 10 000 франка с цел да събере още разпръснатите из работниците монети, както и онези евентуално намиращи се на дъното на Гарона.

Продължавайки издирванията си, той събрал всичко 939 монети. Така , както обяснява професорът, една част от съкровището била пръсната сред дребни собственици, а друга вероятно е отишла по различни обекти из града. „Тя ще е подхранила бетона с „римски императори” и съвсем невинно е объркала цялата хронология в съвременен Бордо.

Така значителен брой монети са се изплъзнали от нашето изследване – пише проф. Робер Етиен. – Тъй като екземплярите, иззети от работниците, са най-изтритите и най-старите, явно, че непредадените са представлявали опитен подбор на най-хубавите и най-запазените монети.

Само със системното изследване на обекта е могло да се открият нови екземпляри. Работниците с известно колебание посочили мястото на първите си находки, а именно една площ, дълга 500 метра и широка 200 в центъра на голямата река, срещу общините Кинсак и Кадожак.

След дълги преговори между Министерството по културните въпроси, Дирекцията мостове и шосета и префекта на Актвитания, тъй като никой не искал да заплати разходите за това така обещаващо изследване, новите действия по траленето били поверени на дружество „Фресине”. Най-сетне издирването започнало през октомври 1970 г. сега археолозите и местните изследователи гледали през борда как драгата се движи по дъното.

През първите 15 дни изкарали само няколко чинии от южногалска керамика, няколко гърла от амфори и една монета. Но после преместили драгата с 35 мм и на 25 ноември в 13 ч.15 м тя изровила първия сестерций, сечен с образа на Траян, а по-късно – 67 монети, блеснали на дневна светлина.

Работата продължила още няколко дни с твърде задоволителен резултат: 3068 монети. Така през 1965 и 1970 г от Гарона било спасено едно съкровище от общо 4006 римски монети. Според първото проучване те в различно съотношение са с образите на римските императори Нерва, Марк Аврелий, Галба, Флавиан, Траян, Хадриан и Антоний Пий.

А хронологичното им изследване, публикувано от проф. Робер Етиен и Маргьорит Раше, старши асистент в Университета на град Бордо, дава възможност да се определи датата на корабокрушението – между пролетта и есента на 161 г. от н.е.

Be Sociable, Share!
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company
QR Code Business Card